மூடுக

ஆரம்ப சுகாதார நிலையம், உப்பிடமங்கலம்

உப்பிடமங்கலம் - 639114

மின்னஞ்சல் : uppidamangalamphc[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 8098474109
வகை / விதம்: பிரதான ஆரம்ப சுகாதார நிலையம்