மூடுக

ஆரம்ப சுகாதார நிலையம், தோகைமலை

தோகைமலை - 621313

மின்னஞ்சல் : thogaimalaiphc[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 04323-252217
வகை / விதம்: மேம்படுத்தப்பட்ட/பிரதான ஆரம்ப சுகாதார நிலையம்