மூடுக

ஆரம்ப சுகாதார நிலையம், பஞ்சப்பட்டி

பஞ்சப்பட்டி- 639119

மின்னஞ்சல் : panchapattiphc[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 04323-244507
வகை / விதம்: மேம்படுத்தப்பட்ட/பிரதான ஆரம்ப சுகாதார நிலையம்