மூடுக

ஆட்சியரின் அமராவதி ஆற்றின் தடுப்பணை ஆய்வு

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 19/07/2018
அமராவதி ஆற்றின் தடுப்பணை ஆய்வு

மாவட்ட ஆட்சியர் அமராவதி ஆற்றின் தடுப்பணையை பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார். (PDF 21 KB)