ஆட்சியரின் கள ஆய்வு – 09.07.2019

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 10/07/2019

09.07.2019 அன்று நடைபெற்ற ஜல் சக்தி அபியான் குறித்த மாவட்ட ஆட்சியரின் கள ஆய்வு செய்தி. (PDF 26 KB)