மூடுக

ஆட்சியரின் கள ஆய்வு – 23.09.2019

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 23/09/2019
ஆட்சியரின் கள ஆய்வு

பெண்களுக்கான சேவை மற்றும் பாதுகாப்பு மையத்தில் 23.09.2019 அன்று மாவட்ட ஆட்சியர் மேற்கொண்ட கள ஆய்வு செய்தி. (PDF 24 KB)