மூடுக

ஆய்வுக் கூட்டம் – 09.10.2020

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 12/10/2020
ஆய்வுக் கூட்டம்.

மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் 09.10.2020 அன்று ஆய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்றது. (PDF 27 KB)