மூடுக

ஆய்வுக் கூட்டம் – 13.07.2019

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 15/07/2019
ஆய்வுக் கூட்டம்.

13.07.2019 அன்று அரசு கண்காட்சி தொடங்குதல் சம்பந்தமாக ஆய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்றது. (PDF 33 KB)