மூடுக

ஆலோசனை கூட்டம் – 19.08.2019

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 20/08/2019
ஆலோசனைக் கூட்டம்

நீர் மேலாண்மைத் திட்டம்(ஜல் சக்தி அபியான்) குறித்த ஆலோசனை கூட்டம் 19.08.2019 அன்று நடைபெற்றது. (PDF 27 KB)