மூடுக

உணவு பாதுகாப்பு குறித்த கருத்தரங்கம் – 12.02.2020

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 12/02/2020
விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கம்

உணவு பாதுகாப்பு குறித்த கருத்தரங்கம் 12.02.2020 அன்று நடைபெற்றது. (PDF 28 KB)

Awareness Seminar.