மூடுக

கணினி மயமாக்கப்பட்ட ஓட்டுனர் தேர்வு தளம்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 11/05/2018
கணினி மயமாக்கப்பட்ட ஓட்டுனர் தேர்வு தளம்.

இந்தியாவின் முதல் கணினி மயமாக்கப்பட்ட ஓட்டுனர் தேர்வு தளம் கரூரில் அமைக்கப்பட்டது. (PDF 30 KB)