மூடுக

காச நோயைக் கண்டறியும் நடமாடும் பரிசோதனை கூடம்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 04/06/2018
காச நோயைக் கண்டறியும் நடமாடும் பரிசோதனை கூடம்.

காச நோயைக் கண்டறியும் நடமாடும் பரிசோதனை கூடத்தை ஆட்சியர் தொடங்கி வைத்தார். (PDF 20 KB)