மூடுக

சிறப்பு கிராம சபை – 18.12.2018

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 18/12/2018
சிறப்பு கிராம சபைக் கூட்டம்

பிளாஸ்டிக் தடை சம்பந்தமான சிறப்பு கிராம சபைக் கூட்டம் அனைத்து கிராம ஊராட்சிகளிலும் 18.12.2018 அன்று நடைபெற்றது. (PDF 21 KB)