மூடுக

நல்லிணக்க நாள் உறுதிமொழி – 2018

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 20/08/2018
நல்லிணக்க நாள் உறுதிமொழி.

ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் 20-08-2018 அன்று நல்லிணக்க நாள் உறுதிமொழி எடுக்கப்பட்டது. (PDF 18 KB)