மூடுக

பாசன வாய்க்கால் திறப்பு – 10.11.2019

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 11/11/2019
பாசன வாய்க்கால் திறப்பு

விவசாயத்திற்காக பாசன வாய்க்கால் 10.11.2019 அன்று திறக்கப்பட்டுள்ளது. (PDF 30 KB)