மூடுக

பாசன வாய்க்கால் திறப்பு – 18.08.2020

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 18/08/2020
பாசன வாய்க்கால் திறப்பு

விவசாயத்திற்காக பாசன வாய்க்கால் 18.08.2020 அன்று திறக்கப்பட்டுள்ளது. (PDF 31 KB)