மக்கள் தொடர்பு திட்ட விழா – 24.07.2019

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 24/07/2019
மக்கள் தொடர்பு திட்ட விழா

மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் 24.07.2019 அன்று மக்கள் தொடர்பு திட்ட விழா நடைபெற்றது. (PDF 28 KB)