மூடுக

மனித உரிமைகள் தினம் – 10.12.2018

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 10/12/2018
மனித உரிமைகள் தின நிகழ்வு

மனித உரிமைகள் தினம் ஆட்சியரகத்தில் 10.12.2018 அன்று அனுசரிக்கப்பட்டது. (PDF 29 KB)