மூடுக

உள்ளாட்சி நிர்வாகம்

பெயர் மொத்தம்
மாநகராட்சி 1
நகராட்சிகள் 3
பேரூராட்சிகள் 8

 

மாநகராட்சி (1) :
வ.எண் மாநகராட்சி
1 கரூர்

 

நகராட்சிகள் (3) :
வ.எண் நகராட்சி
1 குளித்தலை
2 புகளூர்
3 பள்ளப்பட்டி

 

பேரூராட்சிகள் (8) :
வ.எண் பேரூராட்சி
1 அரவக்குறிச்சி
2 கிருஷ்ணராயபுரம்
3 மரூதூர்
4 நங்கவரம்
5 பழைய ஜெயங்கொண்டசோழபுரம்
6 புலியூர்
7 புஞ்சைதோட்டக்குறிச்சி
8 உப்பிடமங்கலம்