மூடுக

உள்ளாட்சி நிர்வாகம்

பெயர் மொத்தம்
நகராட்சிகள் 2
பேரூராட்சிகள் 11

 

நகராட்சிகள் (2) :
வ.எண் நகராட்சி
1 கரூர்
2 குளித்தலை

 

பேரூராட்சிகள் (11) :
வ.எண் பேரூராட்சி
1 அரவக்குறிச்சி
2 கிருஷ்ணராயபுரம்
3 மரூதூர்
4 நங்கவரம்
5 பழைய ஜெயங்கொண்டசோழபுரம்
6 பள்ளப்பட்டி
7 புலியூர்
8 புஞ்சைதோட்டக்குறிச்சி
9 புஞ்சை புகளூர்
10 டின்.பி.எல். புகளூர்
11 உப்பிடமங்கலம்