மூடுக

வாக்காளர் உதவி செயலி விழிப்புணர்வு – 16.09.2019

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 16/09/2019
வாக்காளர் உதவி செயலி விழிப்புணர்வு

வாக்காளர் உதவி செயலி பற்றிய விழிப்புணர்வு வீடியோ ஒளிபரப்பப்பட்டது. (PDF 32 KB)