மூடுக

வாக்காளர் பட்டியல் வெளியீடு – 04.10.2019

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 04/10/2019
வாக்காளர் பட்டியல் வெளியீடு

உள்ளாட்சி அமைப்பு தேர்தலுக்கான இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் 04.10.2019 அன்று வெளியிடப்பட்டது (PDF 22 KB)