மூடுக

விளையாட்டு விழா 11.10.2019

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 12/10/2019
விளையாட்டுப் போட்டிகளின் சாதனை மாணவர்கள்

விளையாட்டுப் போட்டிகளில் வென்ற மாணவர்களுக்கு சான்றிதழ்கள் மற்றும் பதக்கங்கள் வழங்கப்பட்டன. (PDF 29 KB)