மூடுக

வெள்ளம் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நிவாரண பொருட்கள்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 20/08/2018
வெள்ளம் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நிவாரண பொருட்கள்.

வெள்ளம் காரணமாக பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நிவாரண நிதியுடன் கூடிய பொருட்கள் வழங்கப்பட்டது. (PDF 21 KB)