மூடுக

கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு

வடிகட்டு:
Covid 19 prevention.

கோவிட் – 19 தடுப்பு நடவடிக்கை – 11-01-2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 12/01/2022

கோவிட் – 19 தடுப்பு நடவடிக்கை – 11-01-2022 (PDF 48 Kb)

மேலும் பல
Vaccination Drive.

தடுப்பூசி இயக்கம் – 03-01-2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 04/01/2022

தடுப்பூசி இயக்கம் – 03-01-2022 (PDF 40 Kb)

மேலும் பல
Mega Vaccination Camp.

மாபெரும் தடுப்பூசி முகாம் – 21-11-2021

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 22/11/2021

மாபெரும் தடுப்பூசி முகாம் – 21-11-2021 (PDF 45 Kb)

மேலும் பல
தடுப்பூசி முகாம்

8வது மாபெரும் தடுப்பூசி முகாம் – 13-11-2021

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 14/11/2021

8வது மாபெரும் தடுப்பூசி முகாம் – 13-11-2021 (PDF 46 Kb)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

கோவிட்-19 மாபெரும் தடுப்பூசி முகாம் – 11-11-2021

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 11/11/2021

கோவிட்-19 மாபெரும் தடுப்பூசி முகாம் – 11-11-2021 (PDF 44 Kb)

மேலும் பல
Covid Vaccination.

கோவிட்-19 தடுப்பூசி – 30-10-2021

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 30/10/2021

கோவிட்-19 தடுப்பூசி – 30-10-2021

மேலும் பல
Special Vaccination Camp.

மாபெரும் தடுப்பூசி முகாம் – 23-10-2021

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 23/10/2021

மாபெரும் தடுப்பூசி முகாம் – 23-10-2021 (PDF 57 Kb)

மேலும் பல
Special Vaccination Camp.

சிறப்பு தடுப்பூசி முகாம்-20-10-2021

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 20/10/2021

சிறப்பு தடுப்பூசி முகாம்-20-10-2021 (PDF 43 Kb)

மேலும் பல
தடுப்பூசி முகாம்

தடுப்பூசி முகாம்-19-10-2021

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 20/10/2021

தடுப்பூசி முகாம்-19-10-2021 (PDF 48 Kb)

மேலும் பல