மூடுக

கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு

வடிகட்டு:
ஆலோசனைக் கூட்டம்

ஆலோசனைக் கூட்டம் – 05.10.2021

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 06/10/2021

கோவிட் 19 மெகா தடுப்பூசி முகாம் குறித்து 05.10.2021 அன்று ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது. (PDF 46 KB)

மேலும் பல
கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு நடவடிக்கைகள்

கோவிட்19 மாபெரும் தடுப்பூசி முகாம் – 26.09.2021

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 27/09/2021

கோவிட்19 மாபெரும் தடுப்பூசி முகாம் 26.09.2021 அன்று நடைபெற்றது. (PDF 51 KB)

மேலும் பல
ஆலோசனைக் கூட்டம்

ஆலோசனைக் கூட்டம் – 24.09.2021

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 25/09/2021

24.09.2021 அன்று மாபெரும் கோவிட்19 தடுப்பூசி முகாம் குறித்து ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது. (PDF 51 KB)

மேலும் பல
கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு நடவடிக்கைகள்

கோவிட்19 மாபெரும் தடுப்பூசி முகாம் – 12.09.2021

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 12/09/2021

கோவிட்19 மாபெரும் தடுப்பூசி முகாம் 12.09.2021 அன்று நடைபெற்றது. (PDF 43 KB)

மேலும் பல
ஆலோசனைக் கூட்டம்

ஆலோசனைக் கூட்டம் – 11.09.2021

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 11/09/2021

கோவிட் 19 மெகா தடுப்பூசி முகாம் குறித்து 11.09.2021 அன்று ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது. (PDF 26 KB)

மேலும் பல
ஆலோசனைக் கூட்டம்

ஆலோசனைக் கூட்டம் – 09.09.2021

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 10/09/2021

கோவிட் 19 மெகா தடுப்பூசி முகாம் குறித்து 09.09.2021 அன்று ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது. (PDF 49 KB)

மேலும் பல
கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு நடவடிக்கைகள்

கோவிட்19 தடுப்பூசி முகாம் – 03.09.2021

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 03/09/2021

கோவிட்19 தடுப்பூசி முகாம் 03.09.2021 அன்று பெரு நிறுவனங்களின் சமூக பொறுப்புணர்வு நிதி மூலம் நடைபெற்றது. (PDF 23 KB)

மேலும் பல
ஆலோசனைக் கூட்டம்

ஆலோசனைக் கூட்டம் – 27.08.2021

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 27/08/2021

கல்வி நிறுவனங்கள் மீண்டும் திறக்கப்படுவதால் கோவிட்19 முன்னெச்சரிக்கை குறித்து ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது. (PDF 28 KB)

மேலும் பல
கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு நடவடிக்கைகள்

பெரு நிறுவனங்களின் சமூக பொறுப்புணர்வு நிதி – 11.08.2021

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 11/08/2021

கொரோனா தடுப்பூசி முகாமிற்கான பெரு நிறுவனங்களின் சமூக பொறுப்புணர்வு நிதி – 11.08.2021. (PDF 62 KB)

மேலும் பல
கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு நடவடிக்கைகள்

ஆலோசனைக் கூட்டம் – 09.08.2021

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 09/08/2021

09.08.2021 அன்று இலவச தடுப்பூசி சேவை குறித்த ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது. (PDF 46 KB)

மேலும் பல