மூடுக

கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு

வடிகட்டு:
கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு நடவடிக்கைகள்

கொரோனா இல்லா கரூர் –07.08.2021

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 07/08/2021

கொரோனா இல்லா கரூர் – சிறப்பாக பணியாற்றிய செவிலியர், சுகாதார பணியாளர்களுக்கு சான்றிதழ் மற்றும் கேடயம் – 07.08.2021. (PDF 55 KB)

மேலும் பல
கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு நடவடிக்கைகள்

கொரோனா இல்லா கரூர் –06.08.2021

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 07/08/2021

கொரோனா இல்லா கரூர் – 04.08.2021 அன்று உறுதிமொழி ஏற்பு, விழிப்புணர்வு, பரிசளிப்பு நிகழ்வுகள். (PDF 46 KB) (PDF 51 KB)

மேலும் பல
கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு நடவடிக்கைகள்

கொரோனா இல்லா கரூர் –04.08.2021

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 04/08/2021

கொரோனா இல்லா கரூர் – 04.08.2021 அன்று உறுதிமொழி ஏற்பு, விழிப்புணர்வு நிகழ்வுகள். (PDF 52 KB) (PDF 48 KB)

மேலும் பல
கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு நடவடிக்கைகள்

கொரோனா இல்லா கரூர் –03.08.2021

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 03/08/2021

கொரோனா இல்லா கரூர் – 03.08.2021 அன்று உறுதிமொழி ஏற்பு, விழிப்புணர்வு நிகழ்வுகள். (PDF 43 KB)

மேலும் பல
கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு நடவடிக்கைகள்

கொரோனா இல்லா கரூர் –02.08.2021

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 02/08/2021

கொரோனா இல்லா கரூர் – 02.08.2021 அன்று உறுதிமொழி ஏற்பு, விழிப்புணர்வு நிகழ்வுகள். (PDF 42 KB)

மேலும் பல
கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு நடவடிக்கைகள்

கொரோனா இல்லா கரூர் –01.08.2021

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 02/08/2021

கொரோனா இல்லா கரூர் – 01.08.2021 அன்று உறுதிமொழி ஏற்பு, விழிப்புணர்வு நிகழ்வுகள். (PDF 46 KB)

மேலும் பல
ஆட்சியரின் கள ஆய்வு

ஆட்சியரின் கள ஆய்வு – 05.07.2021

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 05/07/2021

ஊரடங்கு தளர்வு காரணமாக மாவட்ட ஆட்சியர் பல்வேறு இடங்களில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார். (PDF 22 KB)

மேலும் பல
கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு நடவடிக்கைகள்

திருக்கோவில் பணியாளர்களுக்கு கொரோனா நிவாரணம் – 27.06.2021

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 27/06/2021

திருக்கோவில் பணியாளர்கள் மற்றும் பூசாரிகளுக்கு கொரோனா நிவாரண உதவி. (PDF 31 KB)

மேலும் பல
கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு நடவடிக்கைகள்

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு கோவிட்19 தடுப்பூசி – 27.06.2021

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 27/06/2021

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு அவர்களின் வீட்டிலேய கோவிட்19 தடுப்பூசி வசதி. (PDF 27 KB)

மேலும் பல
ஆட்சியரின் ஆய்வு

மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு – 23.06.2021

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 24/06/2021

கோவிட்19 சிகிச்சை மையத்தில் 23.06.2021 அன்று மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு செய்தார். (PDF 24 KB)

மேலும் பல