மூடுக

செய்தி வெளியீடு

வடிகட்டு:
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

கால்நடைத்துறை செய்தி – 31-01-2023

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 01/02/2023

கால்நடைத்துறை செய்தி – 31-01-2023 (PDF 28 Kb)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

வேலை வாய்ப்புத்துறை செய்தி – 30-01-2023

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 31/01/2023

வேலை வாய்ப்புத்துறை செய்தி – 30-01-2023 (PDF 50 Kb)

மேலும் பல
Grama Sabha.

கிராம சபா – 26-01-2023

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 27/01/2023

கிராம சபா – 26-01-2023 (PDF 47 Kb)

மேலும் பல
R-Day.

குடியரசு தின கொண்டாட்டம் – 26-01-2023

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 27/01/2023

குடியரசு தின கொண்டாட்டம் – 26-01-2023 (PDF 41 Kb)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

கிராம சபா கூட்டம் செய்தி – 24-01-2023

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 25/01/2023

கிராம சபா கூட்டம் செய்தி – 24-01-2023 23.01.2023 PR-55- Grama Sabha Press Announcement word

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

மனு நீதி நாள் முகாம் செய்தி – 24-01-2023

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 25/01/2023

மனு நீதி நாள் முகாம் செய்தி – 24-01-2023 (PDF 36 Kb)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

விவசாயத்துறை செய்தி – 21-01-2023

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 23/01/2023

விவசாயத்துறை செய்தி – 21-01-2023 (PDF 24 Kb)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

மாற்றுத்திறனாளிகள் குறைகேட்புக் கூட்டம் – 20-01-2023

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 20/01/2023

மாற்றுத்திறனாளிகள் குறைகேட்புக் கூட்டம் – 20-01-2023 (PDF 44 Kb)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

நில அளவைத்துறைச் செய்தி – 20-01-2023

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 20/01/2023

நில அளவைத்துறைச் செய்தி – 20-01-2023 (PDF 42 Kb)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

விளையாட்டுத்துறை செய்தி – 19-01-2023

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 19/01/2023

விளையாட்டுத்துறை செய்தி – 19-01-2023 (PDF 37 Kb)

மேலும் பல