மூடுக

செய்தி வெளியீடு

வடிகட்டு:
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

மக்கள் தொடர்பு திட்ட விழா ஒத்திவைப்பு – 24.02.2020

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 24/02/2020

26.02.2020 அன்று நடைபெறவிருக்கும் மாவட்ட ஆட்சியரின் மக்கள் தொடர்பு திட்ட விழா ஒத்திவைப்பு. (PDF 28 KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

கோமாரி நோய் தடுப்பூசி – 24.02.2020

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 24/02/2020

கோமாரி நோய் தடுப்பூசி செய்தி – 24.02.2020. (PDF 54 KB)

மேலும் பல
மக்கள் குறைதீர் நாள் கூட்டம்.

மக்கள் குறைதீர் நாள் – 24.02.2020

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 24/02/2020

திங்கள் தின மக்கள் குறைதீர் நாள் கூட்டம் ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் 24.02.2020 அன்று நடைபெற்றது. (PDF 29 KB)

மேலும் பல
தேசிய நுகர்வோர் பாதுகாப்பு தினம்

தேசிய நுகர்வோர் பாதுகாப்பு தினம் – 21.02.2020

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 21/02/2020

தேசிய நுகர்வோர் பாதுகாப்பு தினம் 21.02.2020 அன்று கொண்டாடப்பட்டது. (PDF 24 KB)

மேலும் பல
முன்னாள் படைவீரர்கள் சிறப்பு குறைதீர் நாள் கூட்டம்

சிறப்பு குறைதீர் நாள் – 20.02.2020

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 20/02/2020

முன்னாள் படைவீரர்களுக்கு சிறப்பு குறைதீர் நாள் கூட்டம் 20.02.2020 அன்று மாவட்ட ஆட்சியரகத்தில் நடைபெற்றது. (PDF 20 KB)

மேலும் பல
புதிய குடியிருப்பு கட்டிடங்களின் திறப்பு

புதிய குடியிருப்பு கட்டிடங்களின் திறப்பு – 19.02.2020

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 20/02/2020

புதிய குடியிருப்பு கட்டிடங்களின் திறப்பு – 19.02.2020. (PDF 27 KB)

மேலும் பல
ஓய்வூதியர் குறைதீர் கூட்டம்

ஓய்வூதியர் குறைதீர் கூட்டம் – 18.02.2020

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 18/02/2020

ஓய்வூதியர் குறைதீர் கூட்டம் 18.02.2020 அன்று நடைபெற்றது. (PDF 29 KB)

மேலும் பல
மக்கள் குறைதீர் நாள் கூட்டம்.

மக்கள் குறைதீர் நாள் – 17.02.2020

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 17/02/2020

திங்கள் தின மக்கள் குறைதீர் நாள் கூட்டம் ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் 17.02.2020 அன்று நடைபெற்றது. (PDF 28 KB)

மேலும் பல
இறுதி வாக்காளர் பட்டியல்

இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் – 14.02.2020

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 14/02/2020

இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் 14.02.2020 அன்று வெளியிடப்பட்டது. (PDF 32 KB)

மேலும் பல
புதிய பேருந்துகளின் துவக்கம்

புதிய பேருந்துகளின் துவக்கம் – 13.02.2020

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 14/02/2020

புதிய பேருந்துகளின் துவக்கம் – 13.02.2020. (PDF 38 KB)

மேலும் பல