மூடுக

செய்தி வெளியீடு

வடிகட்டு:
75th IDay.

சுதந்திர திருநாள் amutha திருவிழா – 22-05-2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 23/05/2022

சுதந்திர திருநாள் amutha திருவிழா – 22-05-2022 (PDF 53 Kb)

மேலும் பல
Group 2.

தொகுதி 2 தேர்வு – 21-05-2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 23/05/2022

தொகுதி 2 தேர்வு – 21-05-2022 (PDF 36 Kb)

மேலும் பல
GDP,

மக்கள் குறைதீர்க்கும் கூட்டம் – 16-05-2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 17/05/2022

மக்கள் குறைதீர்க்கும் கூட்டம் – 16-05-2022 (PDF 48 Kb)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

கனிம வளத்துறை செய்தி – 15-05-2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 16/05/2022

கனிம வளத்துறை செய்தி – 15-05-2022 (52 Kb)

மேலும் பல
PS Visit.

கைத்தறி முதன்மைச் செயலர் வருகை – 14-05-2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 16/05/2022

கைத்தறி முதன்மைச் செயலர் வருகை – 14-05-2022 (39 Kb)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

கோவிட்-19 மாபெரும் தடுப்பூசி முகாம் மைய விவரங்கள் – 08-05-2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 07/05/2022

கோவிட்-19 மாபெரும் தடுப்பூசி முகாம் மைய விவரங்கள் – 08-05-2022 (PDF 810 Kb)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

தோட்டக்கலை துறையில் திறன் மேம்பட்டுப்பயிற்சி – 02-05-2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 02/05/2022

தோட்டக்கலை துறையில் திறன் மேம்பட்டுப்பயிற்சி – 02-05-2022 (PDF 44 Kb)

மேலும் பல
GDP.

குறைத்தீர்க்கும் நாள் – 02-05-2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 02/05/2022

குறைத்தீர்க்கும் நாள் – 02-05-2022 (PDF 44 Kb)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

மாற்றுத்திரனாளிகளுக்கான விளையாட்டுப்போட்டி – 29-04-2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 02/05/2022

மாற்றுத்திரனாளிகளுக்கான விளையாட்டுப்போட்டி – 29-04-2022 (PDF 49 Kb)

மேலும் பல