மூடுக

செய்தி வெளியீடு

வடிகட்டு:
AGM.

விவசாயிகள் குறைதீர்க்கும் கூட்டம் – 26-05-2023

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 26/05/2023

விவசாயிகள் குறைதீர்க்கும் கூட்டம் – 26-05-2023 (PDF 51 Kb)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

அரசினர் பாலிடெக்னிக்கில் மாணவர் சேர்க்கை – 25-05-2023

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 25/05/2023

அரசினர் பாலிடெக்னிக்கில் மாணவர் சேர்க்கை – 25-05-2023 (PDF 42 Kb)

மேலும் பல

நடமாடும் உணவு பகுப்பாய்வு கூடம் – 17-05-2023

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 17/05/2023

நடமாடும் உணவு பகுப்பாய்வு கூடம் – 17-05-2023 (PDF 41 Kb)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

மனு நீதி நாள் முகாம் – 16-05-2023

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 16/05/2023

மனு நீதி நாள் முகாம் – 16-05-2023 (PDF 25 Kb)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

வேலைவாய்ப்பு துறை செய்தி – 10-05-2023

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 10/05/2023

வேலைவாய்ப்பு செய்தி – 10-05-202 (PDF 51 Kb)

மேலும் பல
Welfare Assistance.

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் – 04-05-2023

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 04/05/2023

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் – 04-05-2023 (PDF 24 Kb)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

ஆதி திராவிடர் நலத்துறை செய்தி – 21-04-2023

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 21/04/2023

ஆதி திராவிடர் நலத்துறை செய்தி – 21-04-2023 (PDF 46 Kb)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

விவசாயிகள் குறைதீர்க்கும் கூட்டம் – 21-04-2023

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 21/04/2023

விவசாயிகள் குறைதீர்க்கும் கூட்டம் – 21-04-2023 (PDF 35 Kb)

மேலும் பல
GDP.

மக்கள் குறைதீர்க்கும் கூட்டம் – 10-04-2023

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 10/04/2023

மக்கள் குறைதீர்க்கும் கூட்டம் – 10-04-2023 (PDF 41 Kb)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

மாற்றுதிறனாளிகள் சிறப்பு குறைதீர்க்கும் கூட்டம் – 04-04-2023

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 05/04/2023

மாற்றுதிறனாளிகள் சிறப்பு குறைதீர்க்கும் கூட்டம் – 04-04-2023 (PDF 17 Kb)

மேலும் பல