மூடுக

செய்தி வெளியீடு

வடிகட்டு:
Food Festival.

உணவுத் திருவிழா – 29-11-2023

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 30/11/2023

உணவுத் திருவிழா – 29-11-2023 (PDF 45 Kb)

மேலும் பல
GDP.

மக்கள் குறைதீர்க்கும் கூட்டம் – 27-11-2023

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 27/11/2023

மக்கள் குறைதீர்க்கும் கூட்டம் – 27-11-2023 (PDF 37 Kb)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

மனுநீதி நாள் முகாம் – 20-11-2023

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 20/11/2023

மனுநீதி நாள் முகாம் – 20-11-2023 (PDF 27 Kb)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

அரசு ஆசிரியர் தேர்வு – 06-11-2023

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 06/11/2023

அரசு ஆசிரியர் தேர்வு – 06-11-2023 PDF 52 Kb)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

தேர்தல் செய்தி – 02-11-2023

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 02/11/2023

தேர்தல் செய்தி – 02-11-2023 (PDF 48 Kb)

மேலும் பல
Draft Roll.

வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியீடு – 27-10-2023

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 27/10/2023

வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியீடு – 27-10-2023 (PDF 95 Kb)

மேலும் பல
MCP.

மனுநீதி நாள் முகாம் – 18-10-2023

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 19/10/2023

மனுநீதி நாள் முகாம் – 18-10-2023 (PDF 50 Kb)

மேலும் பல
ZED.

பூஜ்ஜிய உமிழ்வு தினம் உறுதி மொழி – 21-09-2023

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 21/09/2023

பூஜ்ஜிய உமிழ்வு தினம் உறுதி மொழி – 21-09-2023 (PDF 39 Kb)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

வேலை வாய்ப்புத்துறை செய்தி – 23-08-2023

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 24/08/2023

வேலை வாய்ப்புத்துறை செய்தி – 23-08-2023 (PDF 53 Kb)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

அரசு தொழிற்பயிற்சி நிறுவன செய்தி – 16-08-2023

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 16/08/2023

அரசு தொழிற்பயிற்சி நிறுவன செய்தி – 16-08-2023 PDF (333 Kb)

மேலும் பல