மூடுக

செய்தி வெளியீடு

வடிகட்டு:
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

மாபெரும் தமிழ் கனவு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 15/02/2023

மாபெரும் தமிழ் கனவு (PDF 31 Kb)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

மனு நீதி நாள் முகாம் சிவாயம் தெற்கு கிராமம் – 13-02-2023

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 14/02/2023

மனு நீதி நாள் முகாம் சிவாயம் தெற்கு கிராமம் – 13-02-2023 (PDF 24 Kb)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

தமிழ் வளர்ச்சித்துறை செய்தி – 13-02-2023

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 14/02/2023

தமிழ் வளர்ச்சித்துறை செய்தி – 13-02-2023 (PDF 35 Kb)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

மகளிர் திட்டம் செய்தி – 13-02-2023

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 14/02/2023

மகளிர் திட்டம் செய்தி – 13-02-2023 (PDF 39 Kb)

மேலும் பல
GDP.

மக்கள் குறைதீர்க்கும் கூட்டம் – 13-02-2023

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 14/02/2023

மக்கள் குறைதீர்க்கும் கூட்டம் – 13-02-2023 (PD 47 Kb)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

மகளிர் திட்டம் செய்தி – 08-02-2023

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 09/02/2023

மகளிர் திட்டம் செய்தி – 08-02-2023 (PDF 43 Kb)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

புதுமைப்பெண் திட்டம் – 2 – 08-02-2023

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 09/02/2023

புதுமைப்பெண் திட்டம் – 2 – 08-02-2023 (PDF 44 Kb)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

கால்நடைத்துறை செய்தி – 31-01-2023

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 01/02/2023

கால்நடைத்துறை செய்தி – 31-01-2023 (PDF 28 Kb)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

வேலை வாய்ப்புத்துறை செய்தி – 30-01-2023

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 31/01/2023

வேலை வாய்ப்புத்துறை செய்தி – 30-01-2023 (PDF 50 Kb)

மேலும் பல
Grama Sabha.

கிராம சபா – 26-01-2023

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 27/01/2023

கிராம சபா – 26-01-2023 (PDF 47 Kb)

மேலும் பல