செய்தி வெளியீடு

ஆய்வுக் கூட்டம்.

ஆய்வுக் கூட்டம் – 08.07.2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 09/07/2019

ஜல் சக்தி அபியான் குறித்த ஆய்வுக் கூட்டம் 08.07.2019 அன்று நடைபெற்றது. (PDF 45 KB)

மேலும் பல
மக்கள் குறைதீர் நாள் கூட்டம்.

மக்கள் குறைதீர் நாள் – 08.07.2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 08/07/2019

திங்கள் தின மக்கள் குறைதீர் நாள் கூட்டம் ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் 08.07.2019 அன்று நடைபெற்றது. (PDF 28 KB)

மேலும் பல
ஆய்வுக் கூட்டம்.

ஆய்வுக்கூட்டம் – 03.07.2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 03/07/2019

வடமேற்கு பருவமழைக்கான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை குறித்த ஆய்வுக் கூட்டம் 03.07.2019 அன்று நடைபெற்றது. (PDF 30 KB)

மேலும் பல
பயிற்சி வகுப்பு

பயிற்சி வகுப்பு – 02.07.2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 03/07/2019

டி.என்.பி.எஸ்.சி இலவச பயிற்சி வகுப்பு 02.07.2019 அன்று தொடங்கப்பட்டது. (PDF 27 KB)

மேலும் பல
ஆய்வுக் கூட்டம்.

ஆய்வுக் கூட்டம் – 01.07.2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 02/07/2019

சாலை பாதுகாப்பு மற்றும் சட்டம் ஒழுங்கு குறித்த ஆய்வுக் கூட்டம் 01.07.2019 அன்று நடைபெற்றது. (PDF 32 KB)

மேலும் பல
மக்கள் குறைதீர் நாள் கூட்டம்.

மக்கள் குறைதீர் நாள் – 01.07.2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 01/07/2019

திங்கள் தின மக்கள் குறைதீர் நாள் கூட்டம் ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் 01.07.2019 அன்று நடைபெற்றது. (PDF 31 KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

நுண்ணீர் பாசனத் திட்டம் – 28.06.2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 28/06/2019

மானியத்துடன் கூடிய நுண்ணீர் பாசனத் திட்டம். (PDF 45 KB) நுண்ணீர் பாசனத் திட்ட உபகரணங்கள் பராமரிப்பு முறைகள் . (PDF 40 KB)

மேலும் பல
கிராம சபை கூட்டம்.

கிராம சபைக்கூட்டம் – 28.06.2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 28/06/2019

கரூர் மாவட்டத்திலுள்ள அனைத்து ஊராட்சிகளிலும் 28.06.2019 அன்று கிராம சபைக்கூட்டம் நடைபெற்றது. (PDF 29 KB)

மேலும் பல
விழிப்புணர்வு பேரணி

விழிப்புணர்வு பேரணி – 27.06.2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 28/06/2019

முதியோர் பாதுகாப்பு குறித்த விழிப்புணர்வு பேரணி 27.06.2019 அன்று நடைபெற்றது. (PDF 22 KB)

மேலும் பல
மாற்றுத் திறனாளிகள் சிறப்பு குறை தீர் நாள் கூட்டம்

சிறப்பு குறைதீர் நாள் – 27.06.2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 28/06/2019

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு சிறப்பு குறைதீர் நாள் கூட்டம் 27.06.2019 அன்று மாவட்ட ஆட்சியரகத்தில் நடைபெற்றது. (PDF 21 KB)

மேலும் பல