செய்தி வெளியீடு

ஆட்சியரின் கள ஆய்வு

ஆட்சியர் வருகை – 01.08.2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 01/08/2019

மாவட்ட ஆட்சியர் மருத்துவக் கல்லூரிக்குச் சென்று, 1 ஆம் ஆண்டு மாணவர்களுடன் தங்கள் வகுப்பின் முதல் நாளில் கலந்துரையாடினார். (PDF 24 KB)

மேலும் பல
புதிய மருத்துவக்கல்லூரி

புதிய மருத்துவக் கல்லூரி – 31.07.2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 31/07/2019

மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் 31.07.2019 அன்று காணொளி காட்சி மூலம் கரூரில் புதிய மருத்துவக் கல்லூரியைத் தொடங்கினார். (PDF 35 KB)

மேலும் பல
ஆட்சியரின் கள ஆய்வு

ஆட்சியரின் கள ஆய்வு – 30.07.2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 30/07/2019

30.07.2019 அன்று நடைபெற்ற குடிமராமத்து பணிகள் குறித்த மாவட்ட ஆட்சியரின் கள ஆய்வு செய்தி. (PDF 24 KB)

மேலும் பல
மக்கள் குறைதீர் நாள் கூட்டம்.

மக்கள் குறைதீர் நாள் – 29.07.2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 29/07/2019

திங்கள் தின மக்கள் குறைதீர் நாள் கூட்டம் ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் 29.07.2019 அன்று நடைபெற்றது. (PDF 30 KB)

மேலும் பல
ஆட்சியரின் கள ஆய்வு

ஆட்சியரின் கள ஆய்வு – 27.07.2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 29/07/2019

27.07.2019 அன்று நடைபெற்ற அரசு பொருட்காட்சி பணிகள் குறித்த மாவட்ட ஆட்சியரின் கள ஆய்வு செய்தி. (PDF 22 KB)

மேலும் பல
விவசாயிகள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம்.

விவசாயிகள் குறைதீர் நாள் – ஜூலை 2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 26/07/2019

ஜூலை 2019 மாதத்திற்கான விவசாயிகள் குறைதீர் நாள் கூட்டம் 26.07.2019 அன்று நடைபெற்றது. (PDF 45 KB)

மேலும் பல
மக்கள் தொடர்பு திட்ட விழா

மக்கள் தொடர்பு திட்ட விழா – 24.07.2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 24/07/2019

மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் 24.07.2019 அன்று மக்கள் தொடர்பு திட்ட விழா நடைபெற்றது. (PDF 28 KB)

மேலும் பல
ஓய்வூதியர் குறைதீர் கூட்டம்

ஓய்வூதியர் குறைதீர் கூட்டம் – 23.07.2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 23/07/2019

ஓய்வூதியர் குறைதீர் கூட்டம் 23.07.2019 அன்று நடைபெற்றது. (PDF 29 KB)

மேலும் பல
மக்கள் குறைதீர் நாள் கூட்டம்.

மக்கள் குறைதீர் நாள் – 22.07.2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 22/07/2019

திங்கள் தின மக்கள் குறைதீர் நாள் கூட்டம் ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் 22.07.2019 அன்று நடைபெற்றது. (PDF 29 KB)

மேலும் பல
ஆட்சியரின் கள ஆய்வு

ஆட்சியரின் கள ஆய்வு – 18.07.2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 19/07/2019

18.07.2019 அன்று நடைபெற்ற குடிமராமத்து பணிகள் குறித்த மாவட்ட ஆட்சியரின் கள ஆய்வு செய்தி. (PDF 29 KB)

மேலும் பல