மூடுக

மருத்துவம் – மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை

துறை வாரியாக அடைவை தேடுக

வடிகட்டு

மருத்துவம் – மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை
பெயர் பதவி மின்னஞ்சல் கைப்பேசி எண் தொலைபேசி எண் தொலைநகல் எண் முகவரி
துணை இயக்குநர் சுகாதாரப் பணிகள், கரூர் துணை இயக்குநர் சுகாதாரப் பணிகள், கரூர் dphkar[at]nic[dot]in 04324-255340
வட்டார மருத்துவ அலுவலர், வட்டார ஆரம்ப சுகாதார நிலையம், இனுங்கூர் வட்டார மருத்துவ அலுவலர், வட்டார ஆரம்ப சுகாதார நிலையம், இனுங்கூர் innungurphc[at]gmail[dot]com 9944189758 04323-246333
மருத்துவ அலுவலர், அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம், வலையப்பட்டி மருத்துவ அலுவலர், அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம், வலையப்பட்டி valayapattiphc[at]gmail[dot]com 9442663812 04323-290650
மருத்துவ அலுவலர், அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம், அய்யர்மலை மருத்துவ அலுவலர், அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம், அய்யர்மலை ayyarmalaiphc[at]gmail[dot]com 9791427679 04323-290900
மருத்துவ அலுவலர், அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம், நச்சலூர் மருத்துவ அலுவலர், அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம், நச்சலூர் nachalurphc[at]gmail[dot]com 9994878548 04323-246399
வட்டார மருத்துவ அலுவலர், வட்டார ஆரம்ப சுகாதார நிலையம், தோகைமலை வட்டார மருத்துவ அலுவலர், வட்டார ஆரம்ப சுகாதார நிலையம், தோகைமலை thogaimalaiphc[at]gmail[dot]com 9788536000 04323-252217
மருத்துவ அலுவலர், அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம், சேப்ளாப்பட்டி மருத்துவ அலுவலர், அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம், சேப்ளாப்பட்டி seplapattiphc[at]gmail[dot]com 8883375615 04323-290712
மருத்துவ அலுவலர், அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம், காவல்காரன்பட்டி மருத்துவ அலுவலர், அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம், காவல்காரன்பட்டி phckavalkaranpatti[at]gmail[dot]com 9751345325 04323-254497
வட்டார மருத்துவ அலுவலர், வட்டார ஆரம்ப சுகாதார நிலையம், பஞ்சப்பட்டி வட்டார மருத்துவ அலுவலர், வட்டார ஆரம்ப சுகாதார நிலையம், பஞ்சப்பட்டி panchapattiphc[at]gmail[dot]com 9865475145 04323-244507
மருத்துவ அலுவலர், அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம், கள்ளப்பள்ளி மருத்துவ அலுவலர், அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம், கள்ளப்பள்ளி kallapalliphc[at]gmail[dot]com 9443440339 04323-242644