மூடுக

மருத்துவம் – மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை

துறை வாரியாக அடைவை தேடுக

வடிகட்டு

மருத்துவம் – மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை
பெயர் பதவி மின்னஞ்சல் கைப்பேசி எண் தொலைபேசி எண் தொலைநகல் எண் முகவரி
மருத்துவ அலுவலர், அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம், சேங்கல் மருத்துவ அலுவலர், அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம், சேங்கல் sengalphc[at]gmail[dot]com 9843072745 04323-292333
மருத்துவ அலுவலர், அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம், வேப்பங்குடி மருத்துவ அலுவலர், அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம், வேப்பங்குடி veppangudiphc[at]gmail[dot]com 9698621218 04323-290600
வட்டார மருத்துவ அலுவலர், அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம், காணியாளம்பட்டி வட்டார மருத்துவ அலுவலர், அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம், காணியாளம்பட்டி kaniyalampattiphc[at]gmail[dot]com 9487573591 04323-255425
மருத்துவ அலுவலர், அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம், கடவூர் மருத்துவ அலுவலர், அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம், கடவூர் kadavurphc[at]gmail[dot]com 9894052260 04332-279303
வட்டார மருத்துவ அலுவலர், அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம், உப்பிடமங்கலம் வட்டார மருத்துவ அலுவலர், அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம், உப்பிடமங்கலம் uppidamangalamphc[at]gmail[dot]com 9442641713 04324-294911
மருத்துவ அலுவலர், அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம், வெள்ளியணை மருத்துவ அலுவலர், அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம், வெள்ளியணை velliyanaiphc[at]gmail[dot]com 9976482679 04324-250411
மருத்துவ அலுவலர், அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம், கோடங்கிப்பட்டி மருத்துவ அலுவலர், அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம், கோடங்கிப்பட்டி kodangipattiphc[at]gmail[dot]com 9943023503 04324-255773
மருத்துவ அலுவலர், ஆரம்ப சுகாதார நிலையம், கருப்பம்பாளையம் மருத்துவ அலுவலர், ஆரம்ப சுகாதார நிலையம், கருப்பம்பாளையம் karumpampalayamphc[at]gmail[dot]com 8056497726 04324-247023
மருத்துவ அலுவலர், அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம், கோவிந்தம்பாளையம் மருத்துவ அலுவலர், அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம், கோவிந்தம்பாளையம் govidampalayam[at]gmail[dot]com 9894341448 04324-290394
மருத்துவ அலுவலர், அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம், வடக்குப்பாளையம் மருத்துவ அலுவலர், அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம், வடக்குப்பாளையம் vadakkupalayamphc[at]gmail[dot]com 9789721828