மூடுக

உள்ளூர்

சுதந்திர தின விழா கொண்டாட்டம்

75 வது சுதந்திர தின கொண்டாட்டம் – 15.08.2021

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 14/08/2021

75-வது சுதந்திர தின விழா 15.08.2021 அன்று நடைபெற்றது. (PDF 45 KB)

மேலும் பல
குடியரசு தின கொண்டாட்டங்கள்

குடியரசு தின விழா – 26.01.2021

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 26/01/2021

குடியரசு தின கொண்டாட்டங்கள் 26.01.2021 அன்று நடைபெற்றன.

மேலும் பல
குடியரசு தின கொண்டாட்டங்கள்

குடியரசு தின விழா – 26.01.2020

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 27/01/2020

குடியரசு தின கொண்டாட்டங்கள் 26.01.2020 அன்று நடைபெற்றன.   கிராம சபைக்கூட்டம் மாவட்டத்திலுள்ள அனைத்து கிராம ஊராட்சிகளிலும் நடைபெற்றது. (PDF 29 KB)  

மேலும் பல
சுதந்திர தின விழா கொண்டாட்டம்

சுதந்திர தின விழா – 15.08.2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 15/08/2019

73-வது சுதந்திர தின விழா 15.08.2019 அன்று நடைபெற்றது. கிராம சபைக்கூட்டம் மாவட்டத்திலுள்ள அனைத்து கிராம ஊராட்சிகளிலும் நடைபெற்றது. (PDF 28 KB)  

மேலும் பல