மூடுக

அறிவிப்புகள்

அறிவிப்புகள்
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
இலவச பயிற்சி வகுப்பு – 06.05.2021

SBI வங்கி தேர்வுக்கு 10.05.2021 முதல் இலவச பயிற்சி வகுப்பு தொடங்க உள்ளது.

06/05/2021 15/05/2021 பார்க்க (27 KB)
திருக்காம்புலியூர் கிராமத்தில் கால்வாய் இணைப்புத் திட்டம் – 12.10.2020
திருக்காம்புலியூர் கிராமத்தில் கால்வாய் இணைப்புத்திட்டதிற்கான அறிவிக்கை.
16/10/2020 15/10/2021 பார்க்க (854 KB)
மகாதானபுரம் கிராமத்தில் கால்வாய் இணைப்புத் திட்டம் – 12.10.2020
மகாதானபுரம் கிராமத்தில் கால்வாய் இணைப்புத்திட்டதிற்கான அறிவிக்கை.
16/10/2020 15/10/2021 பார்க்க (364 KB)
கிருஷ்ணராயபுரம் கிராமத்தில் கால்வாய் இணைப்புத் திட்டம் – 12.10.2020
கிருஷ்ணராயபுரம் கிராமத்தில் கால்வாய் இணைப்புத்திட்டதிற்கான அறிவிக்கை
16/10/2020 15/10/2021 பார்க்க (350 KB)
ஆவணகம்