மூடுக

அறிவிப்புகள்

அறிவிப்புகள்
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
கரூர் மாவட்டத்தில் உள்ள குத்தகை இனங்கள்.

கரூர் மாவட்டத்தில் அரசு புறம்போக்கு நிலங்களில் குத்தகை வழங்கப்பட்ட இனங்கள்

04/07/2023 31/12/2026 பார்க்க (227 KB)
நங்காஞ்சியாறு நீர்தேக்கத் திட்டத்தின்கீழ் பாசன வாய்க்கால் அமைக்கும் திட்டம், சேந்தமங்கலம் மேல்பாகம்

நிலம் கையகப்படுத்துதலில் நியாயமான சரியீடு மற்றும் ஒளிவு மறைவின்மை மறுவாழ்வு மற்றும் மறுகுடியமர்வு சட்டம் -2013 படி நிலம் எடுப்பு செய்தல் RFCTLARR Act 2013 and TN RFCTLARR Rules 2017-ன்கீழ் மறுவாழ்வு மற்றும் மறுகுடியமர்வு திட்ட அறிக்கை மாவட்ட அளவிலான மறுவாழ்வு மற்றும் மறுகுடியமர்வு குழு கூட்டத்தில் ஒப்புதல் பெறப்பட்டு, ஆணையர், மறுவாழ்வு மற்றும் மறுகுடியமர்வு/ நில நிர்வாக ஆணையர் அவர்களின் செயல்முறை ஆணைகள். LAVII-1/4857887/2023 நாள். 07.06.2023-ன்படி அங்கீகாரிக்கப்பட்டு வெளியிடப்பட்டது.

07/06/2023 15/03/2025 பார்க்க (1 MB)
நங்காஞ்சியாறு நீர்தேக்கத் திட்டத்தின்கீழ் பாசன வாய்க்கால் அமைக்கும் திட்டம், சேந்தமங்கலம் கீழ்பாகம்

நிலம் கையகப்படுத்துதலில் நியாயமான சரியீடு மற்றும் ஒளிவு மறைவின்மை மறுவாழ்வு மற்றும் மறுகுடியமர்வு சட்டம் -2013 படி நிலம் எடுப்பு செய்தல் RFCTLARR Act 2013 and TN RFCTLARR Rules 2017-ன்கீழ் மறுவாழ்வு மற்றும் மறுகுடியமர்வு திட்ட அறிக்கை மாவட்ட அளவிலான மறுவாழ்வு மற்றும் மறுகுடியமர்வு குழு கூட்டத்தில் ஒப்புதல் பெறப்பட்டு, ஆணையர், மறுவாழ்வு மற்றும் மறுகுடியமர்வு / நில நிர்வாக ஆணையர் அவர்களின் செயல்முறை ஆணைகள். LAVII-1/ 4816831/2023 நாள். 07.06.2023–ன்படி அங்கீகாரிக்கப்பட்டு வெளியிடப்பட்டது.

07/06/2023 15/03/2025 பார்க்க (1 MB)
நங்காஞ்சியாறு நீர்தேக்கத் திட்டத்தின்கீழ் பாசன வாய்க்கால் அமைக்கும் திட்டம், சேந்தமங்கலம் மேல்பாகம் மற்றும் சேந்தமங்கலம் கீழ்பாகம்

நிலம் கையகப்படுத்துதலில் நியாயமான சரியீடு மற்றும் ஒளிவுமறைவின்மை, மறுவாழ்வு மற்றும் மறுகுடியமர்வு உரிமை சட்டம் 2013, மத்திய சட்டம் 30/2013 பிரிவு 11(1)ன் கீழ் வெளியிடப்பட்ட முதல்நிலை அறிவிக்கைக்கு திருத்த அறிவிப்பு தமிழ்நாடு அரசிதழ் வெளியீடு எண். 21A நாள்.24.05.2023-ன்படி தமிழ் மற்றும்ஆங்கிலத்தில் வெளியிடப்பட்டது.

04/05/2023 15/03/2024 பார்க்க (2 MB)
நங்காஞ்சியாறு நீர்தேக்கத் திட்டத்தின்கீழ் பாசன வாய்க்கால் அமைக்கும் திட்டம், சேந்தமங்கலம் மேல்பாகம் மற்றும் சேந்தமங்கலம் கீழ்பாகம்

நிலம் கையகப்படுத்துதலில் நியாயமான சரியீடு மற்றும் ஒளிவுமறைவின்மை, மறுவாழ்வு மற்றும் மறுகுடியமர்வு உரிமை சட்டம் 2013, மத்திய சட்டம் 30/2013 பிரிவு 11(1) மற்றும் 2017-ம் ஆண்டு நிலம் கையகப்படுத்துதல் மாநில சட்டம் விதிகளின்படி நில எடுப்பு செய்ய பிரிவு 13(1)ன் கீழ் முதல்நிலை அறிவிக்கை வெளியிடப்பட்டது. தற்போது நில எடுப்பு சட்டம் பிரிவு 19(1) ன்கீழ் இறுதி விளம்புகை வெளியிட மேலும் 12 மாத காலம் நீட்டிப்பு செய்து தமிழ்நாடு அரசிதழ் வெளியீடு எண்.10A நாள். 08.03.2023-ன்படி தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் வெளியிடப்பட்டது.

15/03/2023 15/03/2024 பார்க்க (780 KB) c2-8127-1998 11(1) sen east (9 MB)
மாயனுார் காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே புதியதாக ஒரு கதவணை அமைக்கும் திட்டம், ரெங்கநாதபுரம் வடக்கு கிராமம்.

நிலம் கையகப்படுத்துதலில் நியாயமான சரியீடு மற்றும் ஒளிவுமறைவின்மை, மறுவாழ்வு மற்றும் மறுகுடியமர்வு உரிமை சட்டம் 2013, மத்திய சட்டம் 30/2013 பிரிவு 11(1) மற்றும் 2017-ம் ஆண்டு நிலம் கையகப்படுத்துதல் மாநில சட்டம் விதிகளின்படி நில எடுப்பு செய்ய பிரிவு 13(1)ன் கீழ் முதல்நிலை அறிவிக்கை தமிழ்நாடு அரசிதழ் வெளியீடு எண்.6A நாள். 08.02.2023 அன்று தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் வெளியிடப்பட்டது.

11/01/2023 10/01/2024 பார்க்க (1 MB)
மாயனுார் காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே புதியதாக ஒரு கதவணை அமைக்கும் திட்டம், மாயனுார் கிராமம்

நிலம் கையகப்படுத்துதலில் நியாயமான சரியீடு மற்றும் ஒளிவுமறைவின்மை, மறுவாழ்வு மற்றும் மறுகுடியமர்வு உரிமை சட்டம் 2013, மத்திய சட்டம் 30/2013 பிரிவு 11(1) மற்றும் 2017-ம் ஆண்டு நிலம் கையகப்படுத்துதல் மாநில சட்டம் விதிகளின்படி நில எடுப்பு செய்ய பிரிவு 13(1)ன் கீழ் முதல்நிலை அறிவிக்கை தமிழ்நாடு அரசிதழ் வெளியீடு எண்.6A நாள். 08.02.2023 அன்று தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் வெளியிடப்பட்டது.

11/01/2023 10/01/2024 பார்க்க (727 KB) C2-17641-2008 Mayanur Check Dam 11(1) Gazette (3 MB)
காவிரி-வைகை-குண்டாறு இணைப்பு கால்வாய் திட்டம், கருப்பத்தூர் (பகுதி- A,B&C) கிராமம்

நிலம் கையகப்படுத்துதலில் நியாயமான சரியீடு பெறுவதற்கும் மற்றும் ஒளிவுமறைவின்மைக்கும், மறுவாழ்வு மற்றும் மறுகுடியமர்வு உரிமை நில எடுப்பு செய்ய சட்டம் 2013 பிரிவு 19(1)-ன் கீழ் கையகப்படுத்தப்படவுள்ள நிலங்கள் மற்றும் மறுவாழ்வு மற்றும் மீள்குடியமர்வு திட்ட சுருக்கம் விளம்புகை செய்யப்பட்டது. சட்டப் பிரிவு 21(1)-ன் கீழ் பொது அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டது

25/04/2023 24/04/2024 பார்க்க (597 KB) Notice Board(____ _________) -19(1) Karurpathur Block-B (885 KB) Notice Board(____ _________) -19(1) Karupathur Block-C (581 KB)
காவிரி-வைகை-குண்டாறு இணைப்பு கால்வாய் திட்டம், இனுங்கூர் (பகுதி-1 & 2) கிராமம்

நிலம் கையகப்படுத்துதலில் நியாயமான சரியீடு பெறுவதற்கும் மற்றும் ஒளிவுமறைவின்மைக்கும், மறுவாழ்வு மற்றும் மறுகுடியமர்வு உரிமை நில எடுப்பு செய்ய சட்டம் 2013 பிரிவு 19(1)-ன் கீழ் கையகப்படுத்தப்படவுள்ள நிலங்கள் மற்றும் மறுவாழ்வு மற்றும் மீள்குடியமர்வு திட்ட சுருக்கம் விளம்புகை செய்யப்பட்டது. சட்டப் பிரிவு 21(1)-ன் கீழ் பொது அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டது.

25/04/2023 24/04/2024 பார்க்க (1 MB) Notice Board(____ _________) -19(1) Inungur B-2 (1 MB)
காவிரி-வைகை-குண்டாறு இணைப்பு கால்வாய் திட்டம், கருப்பத்தூர் (பகுதி – 1, பகுதி-2 பகுதி-3) கிராமம்

நிலம் கையகப்படுத்துதலில் நியாயமான சரியீடு பெறுவதற்கும் ஒளிவுமறைவின்மைக்கும், மறுவாழ்வு மற்றும் மறுகுடியமர்விற்கான உரிமைச் சட்டம் 2013 (மத்தியச் சட்டம் 30/2013) பிரிவு 19(1)-ன் கீழ் இறுதி அறிவிக்கை விளம்புகை,

13/04/2023 12/04/2024 பார்க்க (1 MB) Karuppathur – B (Tamil) (1 MB) Karuppathur – C (Tamil) (895 KB)
ஆவணகம்