மூடுக

அறிவிப்புகள்

அறிவிப்புகள்
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
காவேரி – வைகை – குண்டார் செய்தி – 16-11-2022 16/11/2022 15/11/2023 பார்க்க (719 KB)
காவேரி – வைகை – குண்டார் செய்தி – 18-11-2022 18/11/2022 17/11/2023 பார்க்க (1 MB)
காவேரி – வைகை – குண்டார் செய்தி – 02-11-2022 02/11/2022 02/11/2023 பார்க்க (148 KB)
மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதித்திட்டம் சமூகத் தணிக்கை 2020-2021 மற்றும் 2021-2022 – நாட்காட்டி

மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதித்திட்டம் சமூகத் தணிக்கை 2020-2021 மற்றும் 2021-2022 – நாட்காட்டி

19/12/2022 31/01/2023 பார்க்க (290 KB)
காவிரி-வைகை-குண்டாறு இணைப்புத் திட்டம் செய்தி 23/10/2022 27/12/2023 பார்க்க (133 KB)
நீர் வளத்துறை – ராசாண்டார் திருமலை பகுதி – 4 அரசானை 169 தேதி 25-07-2022 25/07/2022 24/07/2023 பார்க்க (689 KB)
நீர் வளத்துறை – ராசாண்டார் திருமலை பகுதி – 3 அரசானை 169 தேதி 25-07-2022 25/07/2022 24/07/2023 பார்க்க (811 KB)
நீர் வளத்துறை – ராசாண்டார் திருமலை பகுதி – 2 அரசானை 169 தேதி 25-07-2022 25/07/2022 24/07/2023 பார்க்க (892 KB)
நீர் வளத்துறை – ராசாண்டார் திருமலை பகுதி – 1 அரசானை 169 தேதி 25-07-2022 25/07/2022 24/07/2023 பார்க்க (942 KB)
நீர் வளத்துறை – நெய்தலூர் தெற்கு பகுதி – 3 அரசானை 169 தேதி 19-07-2022 19/07/2022 18/07/2023 பார்க்க (728 KB)
ஆவணகம்