மூடுக

அறிவிப்புகள்

அறிவிப்புகள்
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
நீர் வளத்துறை அரசானை 169 தேதி 26-11-2021 24/01/2022 31/12/2022 பார்க்க (2 MB)
நீர் வளத்துறை அரசானை 169 தேதி 26-11-2021 24/01/2022 31/12/2022 பார்க்க (542 KB)
நீர் வளத்துறை அரசானை 169 தேதி 26-11-2021 24/01/2022 31/12/2022 பார்க்க (1 MB)
நீர் வளத்துறை அரசானை 169 தேதி 26-11-2021 24/01/2022 31/12/2022 பார்க்க (2 MB)
நீர் வளத்துறை அரசானை 21 தேதி 29-12-2021 29/12/2021 31/12/2022 பார்க்க (2 MB)
நீர் வளத்துறை அரசானை 20 தேதி 29-12-2021 29/12/2021 31/12/2022 பார்க்க (4 MB)
நீர் வளத்துறை அரசானை 19 தேதி 29-12-2021 29/12/2021 31/12/2022 பார்க்க (2 MB)
நீர் வளத்துறை அரசானை 9 தேதி 29-12-2021 29/12/2021 31/12/2022 பார்க்க (2 MB)
அயல்நாட்டிலிருந்து தமிழகம் திரும்பியவர்களுக்கு மானியத்துடன் கடனுதவி – 10.08.2021
கொரோனா பேரிடரால் அயல்நாட்டிலிருந்து தமிழகம் திரும்பியவர்களுக்கு மானியத்துடன் கூடிய கடனுதவி.
10/08/2021 31/03/2024 பார்க்க (46 KB)
இரத்த தான முகாம் – ஆகஸ்ட் 2021 – ஜூலை 2022
உத்தேச இரத்த தான முகாம் அட்டவணை – ஆகஸ்ட் 2021 – ஜூலை 2022.
01/08/2021 31/07/2022 பார்க்க (73 KB)
ஆவணகம்