மூடுக

அறிவிப்புகள்

அறிவிப்புகள்
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
நீர் வளத்துறை – இனுங்கூர் B-2 அரசானை 169 தேதி 19-07-2022 19/07/2022 18/07/2023 பார்க்க (964 KB)
நீர் வளத்துறை – இனுங்கூர் B-1 அரசானை 169 தேதி 19-07-2022 19/07/2022 18/07/2023 பார்க்க (1 MB)
நீர் வளத்துறை – சிந்தலவாடி அரசானை 169 தேதி 11-07-2022 11/07/2022 10/07/2023 பார்க்க (1 MB)
நீர் வளத்துறை – இரண்யமங்கலம் பகுதி 2 அரசானை 169 தேதி 11-07-2022 11/07/2022 10/07/2023 பார்க்க (773 KB)
நீர் வளத்துறை – இரண்யமங்கலம் பகுதி 1 அரசானை 169 தேதி 11-07-2022 11/07/2022 10/07/2023 பார்க்க (948 KB)
நீர் வளத்துறை – சத்தியமங்கலம் பகுதி 3 அரசானை 169 தேதி 11-07-2022 11/07/2022 10/07/2023 பார்க்க (797 KB)
நீர் வளத்துறை – சத்தியமங்கலம் பகுதி 2 அரசானை 169 தேதி 11-07-2022 11/07/2022 10/07/2023 பார்க்க (1 MB)
நீர் வளத்துறை – சத்தியமங்கலம் பகுதி 1 அரசானை 169 தேதி 11-07-2022 11/07/2022 10/07/2023 பார்க்க (861 KB)
நீர் வளத்துறை – பிள்ளபாளையம் பகுதி C அரசானை 169 தேதி 11-07-2022 11/07/2022 10/07/2023 பார்க்க (648 KB)
நீர் வளத்துறை – பிள்ளபாளையம் பகுதி B அரசானை 169 தேதி 11-07-2022 11/07/2022 10/07/2023 பார்க்க (650 KB)
ஆவணகம்