மூடுக

அறிவிப்புகள்

அறிவிப்புகள்
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
நீர் வளத்துறை – பிள்ளபாளையம் பகுதி A அரசானை 169 தேதி 11-07-2022 11/07/2022 10/07/2023 பார்க்க (669 KB)
நீர் வளத்துறை – கருப்பத்தூர் பகுதி A அரசானை 169 தேதி 11-07-2022 11/07/2022 10/07/2023 பார்க்க (658 KB)
நீர் வளத்துறை – கருப்பத்தூர் பகுதி B அரசானை 169 தேதி 11-07-2022 11/07/2022 10/07/2023 பார்க்க (681 KB)
நீர் வளத்துறை – கருப்பத்தூர் பகுதி C அரசானை 169 தேதி 11-07-2022 11/07/2022 10/07/2023 பார்க்க (641 KB)
நீர் வளத்துறை – வைகைநல்லூர் தெற்கு பகுதி 2 அரசானை 169 தேதி 07-07-2022 07/07/2022 06/07/2023 பார்க்க (921 KB)
நீர் வளத்துறை – வைகைநல்லூர் தெற்கு பகுதி 1 அரசானை 169 தேதி 07-07-2022 07/07/2022 06/07/2023 பார்க்க (1 MB)
நீர் வளத்துறை தளிஞ்சி அரசானை 169 தேதி 06-07-2022 06/07/2022 05/07/2023 பார்க்க (614 KB)
நீர் வளத்துறை மருதூர் தெற்கு-I அரசானை 169 தேதி 06-07-2022 06/07/2022 05/07/2023 பார்க்க (737 KB)
நீர் வளத்துறை மகாதனபுரம் தெற்கு பகுதி C அரசானை 169 தேதி 07-07-2022 07/07/2022 06/07/2023 பார்க்க (776 KB)
நீர் வளத்துறை மகாதனபுரம் தெற்கு பகுதி B அரசானை 169 தேதி 07-07-2022 07/07/2022 06/07/2023 பார்க்க (837 KB)
ஆவணகம்