மூடுக

அறிவிப்புகள்

அறிவிப்புகள்
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
நீர் வளத்துறை மகாதனபுரம் தெற்கு பகுதி A அரசானை 169 தேதி 07-07-2022 07/07/2022 06/07/2023 பார்க்க (1 MB)
நீர் வளத்துறை இராச்சாண்டார் திருமலை பகுதி 4 அரசானை 169 தேதி 21-03-2022 08/04/2022 07/04/2023 பார்க்க (634 KB)
நீர் வளத்துறை இராச்சாண்டார் திருமலை பகுதி 3 அரசானை 169 தேதி 21-03-2022 08/04/2022 07/04/2023 பார்க்க (881 KB)
நீர் வளத்துறை இராச்சாண்டார் திருமலை பகுதி 2 அரசானை 169 தேதி 21-03-2022 08/04/2022 07/04/2023 பார்க்க (661 KB)
நீர் வளத்துறை இராச்சாண்டார் திருமலை பகுதி 1 அரசானை 169 தேதி 21-03-2022 08/04/2022 07/04/2023 பார்க்க (837 KB)
அயல்நாட்டிலிருந்து தமிழகம் திரும்பியவர்களுக்கு மானியத்துடன் கடனுதவி – 10.08.2021
கொரோனா பேரிடரால் அயல்நாட்டிலிருந்து தமிழகம் திரும்பியவர்களுக்கு மானியத்துடன் கூடிய கடனுதவி.
10/08/2021 31/03/2024 பார்க்க (46 KB)
ஆவணகம்