மூடுக

அறிவிப்புகள்

அறிவிப்புகள்
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
நீர் வளத்துறை நங்கவரம் தெற்கு 1 கிராமம் அரசானை 169 தேதி 07-03-2022 07/03/2022 07/03/2023 பார்க்க (474 KB)
நீர் வளத்துறை தளிஞ்சி கிராமம் அரசானை 169 தேதி 28-02-2022 28/02/2022 28/02/2023 பார்க்க (924 KB)
நீர் வளத்துறை இனுங்கூர் கிராமம் (பகுதி 1,2) பகுதி 1 அரசானை 169 தேதி 26-11-2021 22/02/2022 21/02/2023 பார்க்க (1 MB)
நீர் வளத்துறை இனுங்கூர் கிராமம் (பகுதி 1,2) பகுதி 2 அரசானை 169 தேதி 22-02-2022 22/02/2022 21/02/2023 பார்க்க (886 KB)
நீர் வளத்துறை கருப்பத்தூர் கிராமம் பகுதி A அரசானை 169 தேதி 26-11-2021 15/02/2022 15/02/2023 பார்க்க (857 KB)
நீர் வளத்துறை கருப்பத்தூர் கிராமம் பகுதி B அரசானை 169 தேதி 26-11-2021 15/02/2022 15/02/2023 பார்க்க (563 KB)
நீர் வளத்துறை கருப்பத்தூர் கிராமம் பகுதி C அரசானை 169 தேதி 26-11-2021 15/02/2022 15/02/2023 பார்க்க (935 KB)
மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதித்திட்டம் சமூகத் தணிக்கை 2020-2021 மற்றும் 2021-2022 – நாட்காட்டி

மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதித்திட்டம் சமூகத் தணிக்கை 2020-2021 மற்றும் 2021-2022 – நாட்காட்டி

19/12/2022 31/01/2023 பார்க்க (290 KB)
நீர் வளத்துறை பிள்ளபாளையம் கிராமம் அரசானை 169 தேதி 26-11-2021 25/01/2022 25/01/2023 பார்க்க (731 KB)
நீர் வளத்துறை அரசானை பிள்ளைபாளையம் கிராமம் 169 தேதி 26-11-2021 25/01/2022 25/01/2023 பார்க்க (632 KB)