மூடுக

அறிவிப்புகள்

அறிவிப்புகள்
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதித்திட்டம் சமூகத் தணிக்கை 2020-2021 மற்றும் 2021-2022 – நாட்காட்டி

மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதித்திட்டம் சமூகத் தணிக்கை 2020-2021 மற்றும் 2021-2022 – நாட்காட்டி

19/12/2022 31/01/2023 பார்க்க (290 KB)
நீர் வளத்துறை பிள்ளபாளையம் கிராமம் அரசானை 169 தேதி 26-11-2021 25/01/2022 25/01/2023 பார்க்க (731 KB)
நீர் வளத்துறை அரசானை பிள்ளைபாளையம் கிராமம் 169 தேதி 26-11-2021 25/01/2022 25/01/2023 பார்க்க (632 KB)
நீர் வளத்துறை அரசானை பிள்ளைபாளையம் கிராமம் 169 தேதி 26-11-2021 25/01/2022 25/01/2023 பார்க்க (450 KB)
நீர் வளத்துறை அரசானை 169 தேதி 26-11-2021 22/01/2022 22/01/2023 பார்க்க (1 MB)
நீர் வளத்துறை அரசானை 169 தேதி 26-11-2021 22/01/2022 22/01/2023 பார்க்க (542 KB)
நீர் வளத்துறை அரசானை 169 தேதி 26-11-2021 22/01/2022 22/01/2023 பார்க்க (2 MB)
நீர் வளத்துறை அரசானை 9 தேதி 29-12-2021 29/12/2021 31/12/2022 பார்க்க (2 MB)
நீர் வளத்துறை அரசானை 19 தேதி 29-12-2021 29/12/2021 31/12/2022 பார்க்க (2 MB)
நீர் வளத்துறை அரசானை 20 தேதி 29-12-2021 29/12/2021 31/12/2022 பார்க்க (4 MB)