மூடுக

அறிவிப்புகள்

அறிவிப்புகள்
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம் மஞ்சப்பை விருது – 2022-2023

தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம் ஒருமுறை பயன்படுத்தும் பிளாஸ்டிக்கிற்கு பதிலாக மாற்றுப் பொருட்கள் பயன்படுத்துவதை ஊக்குவிப்பதில் சிறந்த பங்களிப்பை வழங்கிய பள்ளிகள்/ கல்லூரிகள்/வணிக நிறுவனங்களுக்கு மஞ்சப்பை விருது வழங்க முன்மொழிகிறது.
விண்ணப்பப் படிவம் மஞ்சப்பை விருது – 2022-2023 பதிவிறக்கம்

30/12/2022 01/05/2023 பார்க்க (665 KB)
நீர் வளத்துறை இராச்சாண்டார் திருமலை பகுதி 1 அரசானை 169 தேதி 21-03-2022 08/04/2022 07/04/2023 பார்க்க (837 KB)
நீர் வளத்துறை இராச்சாண்டார் திருமலை பகுதி 2 அரசானை 169 தேதி 21-03-2022 08/04/2022 07/04/2023 பார்க்க (661 KB)
நீர் வளத்துறை இராச்சாண்டார் திருமலை பகுதி 3 அரசானை 169 தேதி 21-03-2022 08/04/2022 07/04/2023 பார்க்க (881 KB)
நீர் வளத்துறை இராச்சாண்டார் திருமலை பகுதி 4 அரசானை 169 தேதி 21-03-2022 08/04/2022 07/04/2023 பார்க்க (634 KB)
பணி மேற்பார்வையாளர் / இளநிலை வரைதொழில் அலுவலர் பணியிடம் – அறிவிக்கை இரத்து

கரூர் மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி அலகு – பணி மேற்பார்வையாளர் / இளநிலை வரைதொழில் அலுவலர் பணியிடம் – அறிவிக்கை இரத்து

13/01/2023 31/03/2023 பார்க்க (434 KB)
சாலை ஆய்வாளர் பணியிடம் – அறிவிக்கை இரத்து

கரூர் மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி அலகு – சாலை ஆய்வாளர் பணியிடம் – அறிவிக்கை இரத்து

13/01/2023 31/03/2023 பார்க்க (132 KB)
நீர் வளத்துறை நெய்தலூர் தெற்கு கிராமம் பகுதி 1 அரசானை 169 தேதி 21-03-2022 21/03/2022 23/03/2023 பார்க்க (1,020 KB)
நீர் வளத்துறை நெய்தலூர் தெற்கு கிராமம் பகுதி 2 அரசானை 169 தேதி 21-03-2022 21/03/2022 21/03/2023 பார்க்க (832 KB)
நீர் வளத்துறை நெய்தலூர் தெற்கு கிராமம் பகுதி 3 அரசானை 169 தேதி 21-03-2022 21/03/2022 21/03/2023 பார்க்க (1 MB)