மூடுக

அறிவிப்புகள்

அறிவிப்புகள்
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
நீர் வளத்துறை அரசானை பிள்ளைபாளையம் கிராமம் 169 தேதி 26-11-2021 25/01/2022 25/01/2023 பார்க்க (450 KB)
நீர் வளத்துறை அரசானை 169 தேதி 26-11-2021 22/01/2022 22/01/2023 பார்க்க (1 MB)
நீர் வளத்துறை அரசானை 169 தேதி 26-11-2021 22/01/2022 22/01/2023 பார்க்க (542 KB)
நீர் வளத்துறை அரசானை 169 தேதி 26-11-2021 22/01/2022 22/01/2023 பார்க்க (2 MB)
நீர் வளத்துறை அரசானை 9 தேதி 29-12-2021 29/12/2021 31/12/2022 பார்க்க (2 MB)
நீர் வளத்துறை அரசானை 19 தேதி 29-12-2021 29/12/2021 31/12/2022 பார்க்க (2 MB)
நீர் வளத்துறை அரசானை 20 தேதி 29-12-2021 29/12/2021 31/12/2022 பார்க்க (4 MB)
நீர் வளத்துறை அரசானை 21 தேதி 29-12-2021 29/12/2021 31/12/2022 பார்க்க (2 MB)
நீர் வளத்துறை அரசானை 169 தேதி 26-11-2021 24/01/2022 31/12/2022 பார்க்க (2 MB)
திருமண மண்டபம் பொது ஏல விற்பனை

தமிழ்நாடு முதலீட்டாளர்கள் நலன் பாதுகாப்பு சட்டம் 1997 (தமிழ்நாடு சட்டம் 44/1997)-ன்படி உட்பிரிவு 3-ன் கீழ் அரசாணை பல்வகை எண்.1224, உள் (நீதிமன்றங்கள்-IIA) துறை, நாள்.27.10.2004-ன்படி இடைமுடக்கம் செய்யப்பட்ட தி/ள்.தமிழ்நாடு தொடக்கப்பள்ளி ஆசிரியர் கூட்டணிக்கு சொந்தமான அசையா சொத்துக்களின் பேரில் சட்டப்பிரிவு 4 மற்றும் 7(6)-ன்படி மதுரை சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் வழக்கு எண்.5/2011-ல் 28.08.2018-ஆம் தேதியன்று வழங்கப்பட்ட தீர்ப்பில் பொது ஏலத்தில் விற்பனை செய்ய அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதால், கரூர் மாவட்டம், கிருஷ்ணராயபுரம் வட்டம், கிருஷ்ணராயபுரம் வடக்கு கிராமத்தில் உள்ள புல எண்.74/67-ல் உள்ள மாஸ்டர் திருமண மண்டபம் பொது ஏலத்தில் விற்பனை செய்யப்படவுள்ளது.

27/10/2022 17/11/2022 பார்க்க (3 MB)