Revenue Administration

Name Total
Revenue Divisions 2
Revenue Taluks 6
Revenue Firkas 20
Revenue Villages 203

 

Revenue Divisions (2) :
SNo. Revenue Division Name
1 Karur
2 Kulithalai

 

Revenue Taluks (6) :
SNo. Division Name Taluk Name
1 Karur
 1. Karur
 2. Manmangalam
 3. Aravakurichi
2 Kulithalai
 1. Kulithalai
 2. Krishnarayapruam
 3. Kadavur

 

Revenue Firkas (20) :
S.No Revenue Divisions No. of Taluks No. of Firkas
1 Karur 3 12
2 Kulithalai 3 8

 

Revenue Firkas List :
Division Name Taluk Name Firka Name
Karur Karur
 1. Karur
 2. Velliyanai
 3. Thoranakkalpatti
Karur Manmangalam
 1. Pugalur
 2. Vangal
 3. Manmangalam
 4. Thalappatty
Karur Aravakurichi
 1. Thennailai
 2. K.Paramathi
 3. Chinnadarapuram
 4. Aravakurichi
 5. Pallappatti
Kulithalai Kulithalai
 1. Kulithalai
 2. Nangavaram
 3. Thogamalai
Kulithalai Krishnarayapuram
 1. Kattalai
 2. Sinthalavadi
 3. Panjappatti
Kulithalai Kadavur
 1. Kadavur
 2. Mylampatty

 

Revenue Villages (203) :
S.No. Division Name Taluk Name Revenue Villages Count
1 Karur Karur 22     (PDF 47 KB)
2 Karur Manmangalam 30     (PDF 54 KB)
3 Karur Aravakurichi 58     (PDF 58 KB)
4 Kulithalai Kulithalai 45     (PDF 55 KB)
5 Kulithalai Krishnarayapuram 25     (PDF 48 KB)
6 Kulithalai Kadavur 23     (PDF 60 KB)